"

תודה לאלפי הפעילים והפעילות שיצאו לרחובות לגעת בלבבות
למען תורת ישראל, ארץ ישראל ועם ישראל